or. Chișinău, str. Grenoble, 147
022-73-75-72

Secția Intervenție Timpurie și Reabilitare

Structura > Secția Intervenție Timpurie și Reabilitare

Secţia  reabilitare constituie un pilon esenţial în acordarea tratamentului recuperator  iniţiat în cadrul instituţiei noastre, atingând o capacitate de 100 pacienţi zilnic, incluzând şi copiii din staţionarul nostru.    Secţia  este amplasată în incinta ambelor blocuri ale instituţiei. Cea mai mare parte este dislocată în blocul A, etajul 1şi respectiv 2 .Este înzestrată cu birouri, şi numeroase săli funcţionale adaptate profilului dat, iar în blocul  B – termo şi balneoterapia. Puntea de legătură între ambele blocuri ale CRRC, inclusiv între etaje şi staţionar este asigurată de o galerie spaţioasă, trinivelară. Galeria trinivelară este adaptată necesităţilor speciale  copiilor şi substituie tradiţionalele trepte. Deplasarea beneficiarilor în cadrul instituţiei este realizată prin 3 moduri : scara A şi B, galeria, pentru copiii mai deficili – ascensorul.

În cadrul secţiei îşi exercită activitatea  specialişti cu competenţă în reabilitare : medic reabilitolog, medic  fizioterapeut, kinetoterapeut care  realizează un examen specific minuţios al  funcţiilor  motorii, biomecanicii  mişcărilor etc.. Secţia prestează  o gamă variată de servicii specializate pentru copiii din cadrul  programului  recuperator  iniţiat în  Centru :

 • Două săli kinetoterapie  pentru copiii de vârstă fragedă până la 3 ani (etajul I – pentru copiii cu regim ambulator de zi , etajul II – pentru pacienţii din staţionar),
 • Sala de sport, mecanoterapie cuprinde copiii cu vârsta de la 4 ani în sus, în care se efectuiază Posturare , metoda de corecţie dinamică  proprioceptivă  Pedia Suit.
 • Terapie ocupaţională orientată asupra obţinerii motricitaţii  fine a copilului
 • Terapie sensorială exprimată prin ameliorarea fonului senzorial al copilului cu diferite regime de activitaţi (relaxare, stimulare, echilibrare)
 • Scripetoterapie (aparat multifuncţional ce include posturarea, fixarea membrelor superioare, inferioare, tracţiuni cu greutăţi ş.a)
 • Stabilometrie (examinarea , antrenarea echilibrului)
 • Sala fizioterapie
 • Sala termoterapie
 • Sala pentru masaj
 • Balneoterapia cu masaj subacvatic.

Toţi copiii în dependenţă de nozologia de bază beneficiază de serviciile recuperatorii specializate în cadrul secţiei de reabilitare. Pe parcursul perioadei de tratament părinţii zilnic anunţă specialiştii respectivi despre  modificările tonusului muscular, apariţia noilor mişcări, motricitatea fină, ameliorarea stării emotive, comportamentale  ş.a.    Pacienţii  noştri pot beneficia de cure repetate de tratament  recuperator care  depind la rândul său de  dinamica pozitivă şi reacţia pacientului la tratamentul precedent, posibilităţile pacientului.

Tratamentul  recuperator în instituţia noastră este asigurat  de activitatea  asistenţei psihopedagogice , care la rândul său include profesionalismul  echipei  pluridisciplinară :

 • Logoped
 • Psiholog
 • Psihopedagog
 • Educator
 • Asistent social
 • Conducător artistic.

Consilierea psihologică include la rândul său frecventarea  de către copii a şedinţelor la psiholog. Fiecărui  pacient în parte, în mod obligator,  li se efectuiază preponderent evaluarea psihologică, apoi se crează un program individual de remediere psihologică  bazate pe baterii de teste.

Beneficiarii instituţiei noastre sunt copiii de diverse vârste. Fiecare copil posedă programul individual de tratament (un carneţel adaptat CRRC), în care se include drepturile copilului, reguli la frecventarea şedinţelor, cuprinsul ce include numărul birourilor consultative, diagnostic  funcţional, săli de şedinţe ş.a., inclusiv toate datele referitor şedinţelor recuperatorii (denumirea, ora iniţierii şi  finalizării, precum şi locul petrecerii şedinţelor cu semnătura specialistului ce a efectuat şedinţele respective).

Reabilitarea logopedică a copiilor include un complex de măsuri orientate spre prevenirea, depistarea, diminuarea/ înlăturarea diverselor tulburări specifice de dezvoltare ale vorbirii şi de limbaj, asigurând o cooperare verbală mai eficace.

Multitudinea metodologică aplicată în  activitatea psihopedagogului, educatorului  ş.a. specialişti în colucrarea cu copiii este selectată în dependenţă de particularităţile  specifice de vârsta,a potenţialului şi posibilităţile fiecărui copil în parte, fiind orientate spre ameliorarea  proceselor de cogniţie, dezvoltarea  psihică, precum şi formarea diverselor abilităţi atât de necesare  copiilor pentru adaptarea la viaţa de zi cu zi.

Serviciul asistenţă socială în incinta instituţiei noastre include în sine  consilieri individuale ale părinţilor, şedinţe în grup în cadrul programului  Şcoala Mamei, orientate spre o mai bună funcţionare a familiei copilului cu nevoi speciale.

Acordând  suportul  psihologic, logopedic   cât si pedagogic în cadrul instituţiei pe perioada curie de tratament, specialiştii în comun cu părinţii elaborează un plan unic individual la domiciliu (aşa zisa temă pe acasă), pentru a asigura o continuitate  şi eficacitate mai vădită a tratamentului  recuperator de bază. La rândul său părinţii înştiinţează zilnic specialiştii despre ameliorarea stării emotive, verbale, comportamentale cât şi sociale ale copiilor.

Conducătorul  artistic împreună cu întreaga echipă pluridisciplinară organizează cu mult drag diverse manifestări, evenimente mai deosebite în cadrul CRRC pentru toţi copilaşii ce beneficiază de serviciile specializate acordate de întregul colectiv al  instituţiei noastre.

 

tel. 022-28-87-79

specialiștii

kinetoterapie (2)

kinetoterapie

kinetoterapioe

secția reabilitare (2)

secția reabilitare

stația de recuperare polifuncțională

terapie ocupațională

20160121_122654

bazin reabilitare2