or. Chișinău, str. Grenoble, 147
022-73-75-72

Secția Neuro-Reabilitare

Structura > Secția Neuro-Reabilitare

Șef  secție  – Popovici  Natalia, medic  neuropediatru

Una din cele patru subdiviziuni curative de bază ale instituţiei noastre o constituie secţia spitalicească, ce asigură utilizarea  a 30 paturi şi este amplasată la etajul superior al Centrului , garantându-i o autonomie în activitate (sala pentru internări, birou pentru medici neurologi şi pediatru, sala de proceduri, saloane pentru cazare etc.) .

Înregistrarea pacienţilor se efectuiază în sala pentru internări în cadrul secţiei, unde minuţios se verifică toate actele necesare ce cuprinde  Extrasul-trimitere (Forma 027/e), semnat de membrii CMC a CMF de la locul de trai al pacientului, ce conţine informaţii ample din carnetul de dezvoltare al copilului (Formularul nr. 112/e), la care se anexează:

  • Rezultatele examenului sumar al sîngelui, urinei,  maselor fecale la ouă de helminţi, realizate în ultimele 10 zile
  • Avizul epidemiologic de la medicul de familie, ori Centrul Medicină  Preventivă
  • Certificat ce confirmă examenul  dermatologic
  • Copia certificatului de naştere
  • Copia Concluziei medicale pentru copil invalid din copilărie pînă la vârsta de 18 ani.(Formular Nr.080/e)

Tratamentul recuperator se iniţiază doar în cazul când toate actele medicale sunt în normă, copiii  însoţiţi  prioritar de mamă şi domiciliul fiind din  raioanele republicii.  Atât copiii cât şi mamele  acestora beneficiază de cazare şi alimentare  în mod gratuit.

Examinat de medicul neurolog şi pediatru din cadrul staţionarului, pacientului i se  intocmeşte programul tratamentului recuperator, după care  pacientul urmează să  beneficieze de serviciile celorlalte trei secţii. Consultaţiile  la medicii specialişti şi investigările  paraclinice  se efectuiază în cadrul secţiei consultativ-diagnostice, apoi  toate  şedinţele recuperatorii prescrise şi restul consultaţiilor necesare sunt oferite în cadrul secţiei de  reabilitare şi asistenţă psihopedagogică, unde obligator şi  cât mai precoce se stabileşte o  conlucrare  armonioase  specialist-părinte-copil .

Cazarea este asigurată de saloanele bine dotate, dispuse în blocuri câte două, cu o sală de baie, viceu, adaptate copiilor cu nevoi speciale şi apă caldă pe întreaga perioadă a anului.  Activitatea secţiei spitaliceşti este legată de  activitatea personalului blocului alimentar care zilnic pregătesc şi oferă o alimentaţie corectă şi sănătoasă tuturor beneficiarilor secţiei respective, bucatele sunt  servite in cantina spaţioasă, bine amenajată, ce corespunde tuturor normativelor prevăzute.

Toate măsurile culturale, evenimentele mai deosebite, organizate atât de colaboratori, cât şi de musafiri, sunt serbate de toţi copiii în incinta sălii festive dislocată la etajul doi, separat de birourile consultative şi sălile de şedinţe. În zilele de sărbătoare se pregăteşte cu mult drag un meniu mai special creându-se un confort  psihologic  mai  sigur şi o atmosferă “ca acasă”.

Pe perioada rece a anului toate încăperile secţiei şi inclusiv cele ale instituţiei sunt încălzite cu ajutorul cazangeriei autonome, asigurându-se un confort optim pentru activitatea întregului Centru.

După finalizarea curei recuperatorii ce a avut loc în cadrul Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii pacientului i se eliberează un exstras-trimitere (Forma 027/e) cu toate datele specifice tratamentului recuperator incluse în el.

tel. 022-72-58-21

20160211_120637 (1)

secția spitaliciască

medic pediatru

ospătărie

salon

salonul

20160121_145953

20160121_150133 (1)