or. Chișinău, str. Grenoble, 147
022-73-75-72

Secţia consultativ-diagnostică

Structura > Secţia consultativ-diagnostică

Secţia consultativ-diagnostică reprezintă o subdiviziune a Centrului Republican de Reabilitare  pentru Copii din oraşul Chişinău, ce şi-a început activitatea la data de 31 mai anul 2008.

Capacitatea de deservire a secţiei consultativ-diagnostice  atinge cifra de 70 copii pe  zi, iar acordarea serviciilor de reabilitare în cadrul secţiei se efectuiază  în regim de  asistenţă specializată  de zi. Secţia respectivă este dislocată la etajul 1, parţial etajul 2 şi include – recepţia, camera mamei şi copilului, birouri consultative, inclusiv birouri pentru diagnosticul  funcţional şi sala de proceduri.

Decizia privind trimiterea pacientului la tratamentul de reabilitare in instituţia noastră este primită de Consiliul Medical Consultativ (CMC) a Centrului Medicilor de Familie (CMF), în baza datelor prezentate de către medicul de familie şi/sau neurolog, cu completarea unui extras-trimitere (Forma 027/e), semnat de membrii CMC a CMF de la locul de trai al pacientului.

Copiii de vârstă preşcolară şi cei de vârstă şcolară, care nu se deservesc desinestătător, pe durata tratamentului în CRRC sunt însoţiţi de unul dintre părinte/ tutore  (la necesitate medicul de familie îi eliberează concediu medical pe durata tratamentului, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare).

Toţi pacienţii ce urmează  servicii în regim de asistenţă specializată de zi sunt înregistraţi în camera mamei şi copilului.

Camera Mamei şi Copilului  reprezintă încăperea de filtrare pentru toţi pacienţii ce beneficiază de servicii specializate în cadrul instituţiei noastre, cu excepţia secţiei spitaliceşti, exprimată prin aprecierea stării generale a copilului, efectuarea termometriei zilnice, depistarea şi izolarea pacienţilor contagioşi  ori cu alte probleme.

Secţia consultativ-diagnostică dispune de următorii specialişti:

 • Medic Neurolog
 • Medic Pediatru
 • Medic Oftalmolog
 • Medic Ortoped
 • Medic Psihoterapeut
 • Medic Statistician
 • Medic Funcţionalist/imagist.

Deasemenea copiii pot beneficia de următoarele servicii ale  Diagnosticul funcţional aşa ca:

 • Ecoencafalografia (M-eco)
 • Neurosonografia (examenul ecoencefalografic  prin  fontanelă)
 • Sonodopplerografia vaselor  extracraniene  (2D+doppler)
 • Electroencefalografia computerizata (EEG)
 • Ecografia (organelor abdominale, sistemul urinar, glanda tiroidă, bazinul mic transabdominal)
 • Electrocardiografia în stare de repaus (ECG 12derivaţii)
 • Inregistrarea potenţialelor evocate pentru fiecare tip de stimulare (ENMG).

De serviciile secţiei noastre pot beneficia copiii cu aşa maladii neurologice :

 • Paralizie cerebrală  infantilă ( G80)
 • Paralizie cerebrală  (alte s-me paralitice) ( G81-83)
 • Consecinţele traumei  cranio-cerebrale (T90.5)
 • Consecinţele traumei  vertebro-medulare (T91)
 • Sechelele afecţiunii inflamatorii ale SNC (G09)
 • Polineuropatii ale Sistemului  Nervos Periferic  ( G60, G62-64)
 • Hidrocefalie compensata  cu  dereglări  motorii(G91)
 • Boala cerebro-asculară perioada  de recuperare (I69)
 • Encefalopatii  perinatale  (P96, P96) precum şi alte maladii ale SNC în conformitate cu anexa  -1a dispoziţiei Ministerului Sănătăţii nr.3952d din 15.07.2008.

Secţia consultativ-diagnostică efectuiază prima etapă a tratamentului recuperator – asigură consultarea pacienţilor de către medicii specialişti, precum şi investigarea  lor paraclinică in dependenţă de specificul maladiei neurologice de bază.  Apoi  se crează programul individual de tratament al pacientului şi se iniţiază cea de-a doua etapă a tratamentului recuperator,  ce include  frecventarea zilnică a şedinţelor în secţiile respective – secţia reabilitare şi toate serviciile prestate în instituţie pentru pacienţii noştri sunt gratuite.

tel. 022-73-75-72