or. Chișinău, str. Grenoble, 147
022-73-75-72

Condiții de internare

Pagina pacientului > Condiții de internare

PROGRAMATĂ

Acte  necesare

 1. Extrasul-trimiterea ( 027/e) conţine informaţie detaliată din Carnetul de dezvoltare a copilului
 2. (Formular nr. 112/e), la care se anexează:
  • Rezultatele examenului sumar al sîngelui şi urinei, maselor fecale la oua de helminţi, realizate în ultimile 10 zile.
  • Avizul epidemiologic a Centrului de Medicină Preventivă sau de la medicul de familie.
  • Certihicat de la dermatolog.
  • Copia certificatului de nastere.
  • Copia concluziei medicale pentru copil invalid din copilărie pînă la vîrsta de 18 ani (Formular nr.080/e).

Modalitatea de  internare  a  pacienților  contra  plată

 1. La adresarea  directă  pentru  internare în Centrul Republican de  reabilitare pentru  copii , fără  programare ,  cheltuielele  sunt achitate  de  pacient după  informarea  acestuia    și   cu consemnarea  acordului  privind   prestarea   serviciilor medicale   contra  plată  în  documentația    medicală  .
 2. Pacienții internați contra  plată vor  achita  anticipat   serviciile  prestate, apoi  vor  fi  deserviți   după  prezentarea  bonului  de  casă.

Instrucţiunea metodica de trimitere a pacienţilor la tratament în Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii

 1. În Centru sînt îndreptaţi la reabilitare copii cu afecţiuni neurologice, în virstă de la 0 lună la 18 ani, din toate teritoriile administrative ale republicii.
 2. Principiul de bază în selectarea copiilor bolnavi pentru tratamentul de reabilitare în Centru, este prezenţa resurselor de ameliorare sau vindecare, în rezultatul tratamentului de recuperare.
 3. Selectarea copiilor bolnavi pentru tratamentul de reabilitare se face de către medicul de familie, de regula la finele fiecarui an calendaristic, conform indicaţiilor medicale şi recomandărilor specialiştilor de profil, cu prezentarea listei vice-directorului în asistenţă mamei şi copilului.
 4. Vice-directorul în asistenţă mamei şi copilului întocmeşte Lista de aşteptare a copiilor din teritoriul administrativ, ţinînd cont de indicaţiile şi contradicţiile pentru tratamentul de reabilitare, de recomandările specialiştilor Centrului, în cazul cînd acesta s-a tratat anterior.
 5. Trimiterea copiilor la reabilitare în Centru se efectuează în mod programat, conform listei de aşteptare, după coordonarea preventivă cu administraţia Centrului, la numerele de contact:
  • 022735268 telefon registratură
  • 022288783 telefon vice-directorul medical
  • 022737572 telefon şef secţia consultativ-diagnostică
 6. Decizia privind trimiterea pacienţilor la tratamentul de reabilitare în Centru, este primită de Consiliul Medical Consultativ (CMC) a Centrului Medicilor de Familie (CMF), în baza materialelor prezentate de medicul de familie şi/sau neurolog.
 7. La trimiterea în Centru, a fiecărui copil se completează un extras-trimitere (Forma 027/e)3 semnat de membrii CMC a CMF de la locul de trai a pacientului, cu acordul semnat al unuia din părinti/tutori.
 8. Copiii de vîrsta preşcolară şi cei de vîrstă şcolară, care nu se deservesc desinestătător, pe durata tratamentului în Centru sînt însoţiţi de unul dintre părinti/tutore, căruia la necesitate medicul de familie îi eliberează concediu medical pe durata tratamentului, în conformitate cu prevederele actelor normative în vigare.
 9. Părintele (prioritar mama) sau tutorele însoţitor al copilului, la internare cu copilul în Centru, beneficiază de cazare şi alimentare, în mod gratuit.
 10. În carnetul de dezvoltare a copilului (Formular nr. 112/e), în mod obligatoriu,sînt înscrise date privind trimiterea pacientului la tratament.
 11. Datele privind înscrierea pacienţilor trimişi la tratament în centru sînt înscrise în Registru, care include: nr.d/o; numele, prenumele copilului, data, luna şi anul naşterii, adresa la domiciliu, nr. de telefon; diagnoza de bază; gradul de invaliditate; perioada de tratament; numărul buletinului de identitate şi semnătura părintelui/tutorelui. Registrul respectiv se păstrează în instituţie nu mai puţin de 3 ani.

Proceduri de externare

Cu 1-2 zile înainte vă vor fi anunţate ziua şi momentul externării, pentru ca Dumeavoastră să vă puteţi pregăti de plecare şi să vă anunţaţi familia sau o persoană apropiată despre externarea Dumneavoastră.

Important! Nu uitaţi să anunţaţi familia sau ruda cea mai apropiată despre externatea Dumneavoastră. În cazul în care vă deplasaţi de sine stătător, păstraţi o rezervă corespunzătoare de bani pentru acoperirea cheltuelelor ocazionate de drumul de întoarcere de la spital acasă.

Recomandări

Atunci cînd vă adresaţi la Secţia de internare, este binevenit să aveţi cu Dumeavoastră o copie a reţetei sau ambalajul şi să cunoaşteţi dozele medicaţiei pe care o luaţi. Un bilet de externare din spital sau ultimele investigaţii pe care le-aţi făcut sînt lucruri pe care trebuie să le prezentaţi medicului.

Securitatea

Este interzis:

 • Folosirea telefoanelor mobile în preajma zonelor de tratament a pacienţilor.
 • Folosirea telefoanelor mobile cu cameră foto şi video fără consimţămîntul personalului medical.

Vă amintim că spitalul nu îşi asumă responsabilitatea pentru obiectele de mare valoare precum: documente importante, bani, articole de bijuterie şi alte bunuri personale. Obiectele de valoare NU SE PĂSTREAZĂ cu Dumneavoastră în spital! Este binevenit ca pacienţii să trimită acasă toate obiectele de valoare sau să le încredinţeze pentru păstrare rudelor . Se recomandă ca pacienţii să păstreze doar sume mici de bani suficiente pentru acoperirea cheltuelelor zilnice  şi o rezervă corespunzătoare pentru drumul de întoarcere de la spital  acasă.

Împortant! Nu uitaţi să comunicaţi personalului spitalului numele, prenumele, adresa şi numărul de contact al rudei Dumenavoastră cea mai apropiată.

Program şi reguli de vizitare

Pentru a optimiza asistenţa la patul bolnavului, vizitarea pacienţilor se limitează la un program stabilit. În conformitate cu acesta, orele de vizită sînt următoarele:

Accesul liber zilnic, între orele ______________ şi _____________, sîmbătă între orele _________________ şi ________________ .

Vizitele în afara programului obişnuit – doar  cu acordul medicului.

Numărul de vizitatori se restrânge în scopul securităţii şi din cauza spaţiului redus al secţiei. Copiii care însoţesc vizitatorii trebuie să fie supravegheaţi  în permanenţă de un adult.

Vă rugăm, în cazul în care vi se cere motivat să părăsiţi secţia sau spitalul, să respectaţi exigenţa dată.

De asemenea, este obligatoriu să urmaţi sfaturile şi regulile personalului medical:

 • Să păstraţi igiena personală şi să respectaţi regulamentul intern al spitalului.
 • Să nu faceţi vizite dacă sunteți răcit, aveţi o boală infecţioasă sau nu vă simţiţi bine.
 • Să nu introduceţi în incinta secţiei băuturi alcoolice, droguri, obiecte tăioase, arme.
 • Să nu facilitaţi în orice formă părăsirea neautorizată a spitalului de către pacienţi.