or. Chișinău, str. Grenoble, 147
022-73-75-72

Drepturi și obligațiuni

Pagina pacientului > Drepturi și obligațiuni

În încinta Centrul republican de rebilitare pentru copii în luna mai 2018 s-au efectuat sondaje anonime de satisfacție a pacienților.
S-au examinat 98 de sondaje din 120 .
Rezultatele:
1)La aprecierea gradul de multumire a pacientului faţă de serviciile medicale oferite de specialiştii CRRC :
-50 (51%)de pacienţi au apreciat “Excelent ”;
-39(39,8% ) pacienţi apreciază “Bine”;
-9(9,2%) pacienți” au apreciat ”Satisfăcător”.

2)La aprecierea îngrijirii medicale la CRRC :
-56(57,1%) de pacienţi au apreciat “Excelent” ;
-36(36,8%) de pacienţi apreciază “Bine” ;
– 6( 6,1%) pacienți apreciază ”Satisfăcător”.

3)La observații ,propuneri și sugestii au fost înaintate propuneri:
-să fie în incinta CRRC o cantina ;
– să fie instalat aparat de cafea.

Legea nr. 263-XVI din 27.10.2005. cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului