or. Chișinău, str. Grenoble, 147
022-73-75-72

» Scurt istoric

Despre noi > Scurt istoric

Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii (CRRC) reprezintă o instituţie  curativă  bugetară  subordonată  Ministerului  Sănătăţii din Republica  Moldova, cu  amplasarea  în  municipiul  Chişinău, str. Grenoble 147, întro zonă  pitorească  în care singuranţa copiilor nu este afectată.

Activitatea de bază a instituţiei constă în acordarea serviciilor curative, axate   pe reabilitarea  în regim de  asistenţă  specializată  de zi, cît şi staţionar  a  copiii  din regiunile urbane  şi  rurale ale ţării, atingînd  capacitatea de circa 2400 beneficiari anual. Centrul  Republican de Reabilitare şi-a iniţiat activitatea  la  data de 31 mai al anului 2008 cu  acordarea serviciilor specializate în regim de zi, iar de pe 1 septembrie al aceluiaşi an  şi  în regim staţionar. Prin urmare, activitatea instituţiei    corespunde  standardelor de  evaluare  şi  acreditare  în  domeniu, confirmat  prin certificatul de  acreditare  eliberat   la  31 octombrie anul 2008. CRRC la rîndul său este constituit din două blocuri bine amenajate şi dotate cu tot necesarul pentru asigurarea unei activităţi optime. Blocul  A  este mai spaţios, format din trei etaje ce  include: recepţia, birouri consultative şi diagnostic   funcţional, săli  pentru  şedinţele curativo-recuperatorii, serviciul dietologic, precum şi cazangerie autonomă.  Blocul B, inaugurat la 9 iulie anul 2009,  include termoterapia, balneoterapia şi  serviciul managerial.  Dirijarea managerială în cadrul instituţiei este înfăptuită de către director, ce este desemnat in funcţie de către MS RM, cît şi echipa managerială. La moment, în Centrul de Reabilitare  îşi exercită activitatea circa 152 de persone, dintre care  personal administrativ în număr de 10  Activitatea  curativă este asigurată de circa 26 medici, 34 asistente medicale,16  kinetoterapeuţi , asistenţa  psiho-pedagogica 17 persoane.   Celelalte servicii sunt îndeplite de către  26 infermiere şi alt  personal în număr de 29.

Activitatea curativo-recuperatorie  în cadrul instituţiei este asigurată de cele patru subdiviziuni: Secţia consultativ-diagnostică ce efectuiază prima etapă a tratamentului recuperator (consultarea pacienţilor, investigarea  lor paraclinică şi crearea programul individual de tratament), iar secţia reabilitare şi asistenţa psihopedagogică iniţiază cea de-a doua etapă a tratamentului recuperator,  ce include  frecventarea  zilnică a şedinţelor în secţiile respective. Toate trei subdiviziuni activează  în regim specializat de zi, pe cînd secţia spitalicească în regim staţionar,  asigurînd  tratarea,  cazarea, şi alimentarea  tuturor beneficiarilor.

Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii colaborează cu specialişti internaţionali din Franţa, Suedia,  România, Ucraina,  Rusia  ce  desfăşoară  acelaşi gen de activitate.