or. Chișinău, str. Grenoble, 147
022-73-75-72

» Baza legislativă

Despre noi > Baza legislativă

REGULAMENTUL-CRRC
Plan-de-activitate-al-CRRC-2022
Plan-de-activitate-al-CRRC-2021
Plan-de-activitate-al-CRRC-2019

Cadrul normativ in baza caruia este creat şi funcţionează serviciul de reabilitare şi recuperare:

 • Legea nr.441 din 28.03.1995, privind ocrotirea sănătăţii (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.034, art.373).
 • Legea privind evaluarea şi acreditarea în sănătate nr. 552 XV din 18.10.2011.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1240 din 27.10.2006.cu privire la  abrobarea  normelor de  asigurare  cu  produse  alimentare , medicamente  și consumabile  a  bolnavilor (maturi și copii) precum și a  normelor  de  compensare  a  donatorilor  de  sînge  și alimentația lor .
 • Legea nr. 263-XVI din 27.10.2005. cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului
 • Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.360 din 30.12.2002, cu privire la acordarea asistenţei fizioterapeutice populaţiei din Republica Moldova.
 • Conventia Naţiunilor unite privind Drepturile persoanelor cu dizabilităţi adoptate la 13.12.2006
 • Ordinul MS nr.432 din 25/05/2011 Cu  privire  la  organizarea  și funcționarea  Serviciului  Reabilitarea   Medicală  și  Medicina  Fizică  din RM.
 • Codul Civil al Republicii Moldova .
 • Codul Muncii, aprobat prin Legea Republicii  Moldova nr. 154 din 28.03.2003.
 • „Regulamentul Sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 663 din 23.07.2010.
 • „Ghidului de supraveghere şi control în infecţiile nosocominale” , aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 16 din 16.02.2009.
 • Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 14 din 23.01.2001.
 • Convenţia Colectivă (nivel de  ramură ) pe  anii  2014-2017 .
 • Legea privind achiziţiile publice, nr. 131 din 13.07.2015,
 • „Legea contabilităţii nr.113 – XVI din 27.04.2007, care a intrat în vigoare în data de 10.10.2008.
 • „Regulamentul privind modul de formare şi direcţiile de utilizare a rezervelor instituţiilor medico-sanitare publice” aprobat prin Ordinul ministerului Sănătăţii nr.9 din 17.01.2009.